Ο άνθρωπος πίσω από τα Ναυπηγεία

Πλησιάζοντας στο τέλος αυτής της έρευνας θελήσαμε να μιλήσουμε στον άνθρωπο πίσω από τα ναυπηγεία.

Το ραντεβού για την μοναδική τηλεοπτική συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο δόθηκε στο Παρίσι. Η γαλλική πρωτεύουσα δεν επελέγη τυχαία, αφού εκεί στεγάζεται μία από τις σημαντικότερες ναυτικές εκθέσεις της Ευρώπης.

Συναντήσαμε τον Σάφα στο περίπτερο της εταιρίας του CNM που μεταξύ άλλων κοσμείται και από το σήμα των Ελληνικών Ναυπηγείων. Τον είδαμε να συναντά αξιωματικούς του ναυτικού της Λιβύης και της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τον Γάλλο υπουργό Άμυνας.

Φαίνεται πως στο μυαλό του Σάφα πάνω από όλα ήταν να μας εξηγήσει, γιατί δεν είναι - όπως τον κατηγόρησαν στην Ελλάδα - ένας ουρανοκατέβατος επενδυτής αλλά και πώς η σχέση της εταιρίας του με το ελληνικό ναυτικό πάει πολλά χρόνια πίσω.  

ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΣΑΦΑ

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Ναυπηγεία

Our involvement dates from the 80’s and that is when we started in ship building. The famous Combattance that will build for the Hellenic Navy, will build within an agreement between Hellenic Shipyards and CMN at that time. So this was more than 22 years ago. Hence we are continuing in this sector and in this industry, and we believe that it still has a lot of promising future.

Ξεκινήσαμε την ενασχόληση με την ναυπηγική από την δεκαετία του ’80. Το διάσημο Combattance για το Ελληνικό ναυτικό ναυπηγήθηκε μέσα από μία συμφωνία μεταξύ των Ελληνικών Ναυπηγείων και της (δικής μας) «Constructions Mécaniques de Normandie» εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν πριν 20 χρόνια. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε σε αυτή την βιομηχανία και πιστεύουμε ότι ακόμη υφίσταται ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Ποιος όμως ήταν ο λόγος, για τον οποίο ένας τέτοιος επενδυτής αποφάσισε να ποντάρει στην Ελλάδα του 2010 με τα τόσα δημοσιονομικά προβλήματα;

ΤΕΛΟΓΛΟΥ

By the end of the year 2009, beginning of 2010, Greece was already at the brink of bankruptcy. That means that new State’s sponsored program seemed a far probability at this time. What made you think that you could make money out of the Skaramagkas shipyard?

Στο τέλος του 2009, αρχές 2010, η Ελλάδα βρισκόταν ήδη στο χείλος της χρεοκοπίας. Αυτό σημαίνει ότι νέα κρατικά ναυπηγικά προγράμματα ήταν σχεδόν απίθανα. Τι σας έκανε να πιστέψετε ότι θα μπορούσατε να βγάλετε χρήματα από τον Σκαραμαγκά;

ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΣΑΦΑ

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Ναυπηγεία

Today we are the end of 2012, and it’s a retrospective where you know today that Greece wasn’t doing very well at that time, when at that time indicators were not showing that Greece was at the verge of bankruptcy. If it was the case, the government, at that time, should have known it, and it should not have committed on some contracts it cannot not fulfill. Now when we did, our acquisition in Greece, the acquisition was an acquisition discussed with the current owners at that time of Hellenic shipyard and with the full involvement with the Hellenic government. It was not an easy case, and in order to sustain this industry and the Skaramagkas, there were three pillars. First of all, the Hellenic Navy contracts, the ones that were signed and that are problematic today, called “Archimedes” and “Neptune”. Number two, there were promises for other contracts, in order to be able to keep the whole workforce of the shipyard- because in our original offer we were not keeping all the workforce. Nevertheless, it is understandable, for social reasons, the government wished to keep all the workforce, and has promised in order to keep all this workforce, additional contracts. The other thing was the fact that we would bring in intellectual property from our group, in order to allow HSY, Hellenic Shipyards, to be a main contractor for other countries, and to be able to sell to foreign countries.

Σήμερα βρισκόμαστε στα τέλη του 2012 και είναι εύκολο αναδρομικά να λέει κανείς ότι η Ελλάδα δεν τα πήγαινε τόσο καλά τότε. Εκείνη την εποχή οι ενδείξεις δεν έδειχναν ότι η Ελλάδα ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας. Αν συνέβαινε αυτό η τότε κυβέρνηση θα έπρεπε να το γνωρίζει και δεν θα έπρεπε να είχε αναλάβει συμβόλαια που δεν μπορούσε να βγάλει πέρα. Όταν κάναμε την εξαγορά στην Ελλάδα, την συζητήσαμε με τους τότε ιδιοκτήτες των Ελληνικών Ναυπηγείων με την πλήρη συμμετοχή της Ελληνικής κυβέρνησης. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Για να διατηρούνταν ο Σκαραμαγκάς υπήρχαν τρεις πυλώνες. Πρώτον, τα συμβόλαια του πολεμικού ναυτικού. Αυτά που υπογράφησαν και είναι προβληματικά σήμερα, δηλαδή τα «Αρχιμήδης» και «Ποσειδών». Δεύτερον, τις υποσχέσεις για άλλα συμβόλαια, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε το σύνολο των εργαζομένων των ναυπηγείων. Στην αρχική μας προσφορά προτείναμε να μην κρατήσουμε τους εργαζομένους. Παρόλα αυτά είναι κατανοητά, για κοινωνικούς λόγους, η κυβέρνηση να θέλει να κρατήσουμε το σύνολο των εργαζομένων και είχε υποσχεθεί γι’ αυτό το λόγο επιπρόσθετα συμβόλαια. Το άλλο ήταν ότι εμείς θα φέρναμε τεχνογνωσία από τον όμιλό μας, ώστε να επιτραπεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία να είναι ο κύριος ανάδοχος συμβολαίων για άλλες χώρες, να μπορούν δηλαδή να πωλούν σε άλλες χώρες. 

ΤΕΛΟΓΛΟΥ

You referred to the fact that in order to employ all these people, you should have additional programs from the Geek Navy. What if Greece didn’t realize any navy programs at all, except from the submarines, would this have changed your plans?

Αναφερθήκατε στο ότι για να μπορείτε να κρατήσετε τους εργαζόμενους θα έπρεπε να υπάρχουν επιπρόσθετα προγράμματα από το Ελληνικό ναυτικό. Τι θα συνέβαινε αν η Ελλάδα δεν προχωρούσε σε τέτοια προγράμματα; Θα άλλαζε αυτό τα σχέδιά σας;

ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΣΑΦΑ

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Ναυπηγεία

Actually I would have had to lay off people. Our approach to Greece has been very consistent since the beginning, since we made our first offer. We made our first offer and we said that with our two submarine programs, we need only something like 750 people. The government asked us to wave this provision and to keep the 1000 employees and we said very clearly, in order to keep the 1000 employees until we bring in foreign contracts, you need to give work, additional, to the two submarine contracts to Hellenic Shipyards. It’s not a secret to anybody, I mean we were promised to have the modernization of the meco class fields, and we had also requested to have additional machetes class boats.

Βασικά θα έπρεπε να απολύσω κόσμο. Η προσέγγισή μας στην Ελλάδα έχει υπάρξει εξαιρετικά συνεπής από την αρχή που κάναμε την πρώτη προσφορά. Κάναμε την προσφορά και είπαμε ότι για τα δύο προγράμματα για υποβρύχια χρειαζόμαστε μόνο  750 άτομα. Η κυβέρνηση μας ζήτησε να άρουμε αυτό τον περιορισμό και να κρατήσουμε και τους 1000 εργαζόμενους και είπαμε ξεκάθαρα ότι μέχρι να φέρουμε ξένα συμβόλαια πρέπει να μας δώσετε επιπρόσθετη δουλειά εκτός από τα δύο συμβόλαια για τα υποβρύχια. Δεν είναι μυστικό ότι μας υποσχέθηκαν τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών MEKO και ότι είχαμε ζητήσει και επιπλέον κανονιοφόρους κλάσης «Μαχητής». 

Παρότι ο ίδιος ο Σαφά είναι εκείνος που ζήτησε να σταματήσουν οι πληρωμές από το ελληνικό δημόσιο, και εκείνος αυτός που τα έσπασε με τους Γερμανούς καθ’ όλη την διάρκεια της συνέντευξης μας επέμεινε να ρίχνει ευθύνες στην ελληνική πλευρά. Σε άλλα θέματα ομολογουμένως δικαίως, σε άλλα θέματα αδίκως. 

ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΣΑΦΑ

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Ναυπηγεία

Because of the financial situation, we believe that the Hellenic government was not able to implement the contract the way they had singed it, so they were not able to finance any more, “Archimedes” and “Neptune”, at least they stopped financing it. Number two, we found out, after we took over, that the ban from the European Union was extended to foreign navies, so Hellenic shipyard was not able, or is not able, or is not allowed lets say to sell to foreign navies. This became even more complicated, because at certain times, the ruling or the explanation that the Ministry of Defence of Greece gave is that Hellenic Shipyard was not even allowed to sell to the Hellenic Navy if the contract was the subject of a tender. This was the second problem. Third problem is that we discovered liabilities that came from state-owned companies, that were immense, like we received from OSE, One month, or two months, or three months later, I don’t recall when, for over 300 million Euros.

Λόγω της οικονομικής κατάστασης η Ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να τηρήσει τα συμβόλαια όπως τα υπέγραψε, δηλαδή δεν ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσει τα «Αρχιμήδης» και «Ποσειδών και σταμάτησε την χρηματοδότηση. Δεύτερον, ανακαλύψαμε – αφού αναλάβαμε – ότι η απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσε τα Ναυτικά Σώματα ξένων χωρών. Έτσι, τα Ελληνικά Ναυπηγεία δεν ήταν σε θέση, δεν τους επιτρεπόταν να πουλήσουν σε ξένες χώρες. Αυτό περιπλέχθηκε περαιτέρω, με την ερμηνεία που έδωσε το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας που υπαγόρευε ότι τα Ελληνικά Ναυπηγεία δεν μπορούν να πουλήσουν ούτε στο Ελληνικό Ναυτικό εκτός αν υπάρχει διαγωνισμός. Αυτό ήταν το δεύτερο πρόβλημα. Και το τρίτο, ήταν ότι ανακαλύψαμε υποχρεώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις που ήταν τεράστιες, όπως μία αξίωση του ΟΣΕ που ήρθε έναν, δύο ή τρεις μήνες μετά, της τάξης των 300 εκ. Ευρώ.   

ΤΕΛΟΓΛΟΥ

So nobody has talked to you about that before?

Είχατε συζητήσει ποτέ πριν γι’ αυτό;

ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΣΑΦΑ

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Ναυπηγεία

No, and I would have imagined that- the Ministry of Finance was part of the contract, should have at least said “Mr. Privinvest you’ re buying into shipyards but you have to know that there is a claim----very soon for over 300 million Euros”.

Τhe government should have been aware of it, because it was 300 million euro, we’re not talking about 300 thousand Euros.

We had to rely on what was presented to us by the Hellenic government.

Όχι. Θα φανταζόμουν ότι το υπουργείο Οικονομικών που θα ήταν μέρος αυτού του συμβολαίου, θα είχε πει τουλάχιστον «κύριέ μου αγοράζετε τα ναυπηγεία αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει μία αξίωση που θα έλθει σύντομα για 300 εκ. Ευρώ». Εμείς έπρεπε να στηριχθούμε σε αυτά που μας έλεγε η κυβέρνηση.  Η κυβέρνηση θα έπρεπε να το γνωρίζει αυτό γιατί μιλάμε για 300 εκατομμύρια, όχι για 300 χιλιάδες Ευρώ. Εμείς αναγκαστήκαμε να βασιστούμε σε ότι μας έλεγε η ελληνική κυβέρνηση.

ΤΕΛΟΓΛΟΥ

Which was what?

Που ήταν..;

ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΣΑΦΑ

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Ναυπηγεία

Which was that we had the capability to sell to foreign navies, cause otherwise, if you cannot sell to foreign navies, why to bring a foreigner to the Hellenic Shipyard. And if you can work only for the Hellenic navy, it was much easier for the government to nationalize Hellenic shipyards, and make it work only for the Hellenic Navy. Because the only customer it has is the Hellenic Navy.

Που ήταν ότι είχαμε την δυνατότητα να πουλήσουμε σε ξένες χώρες, γιατί διαφορετικά, αν δεν μπορείς να πουλήσεις σε ξένες χώρες, γιατί φέρνεις έναν ξένο στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Αν είναι να δουλεύεις μόνο με το Ελληνικό Ναυτικό θα ήταν πολύ πιο εύκολο για την κυβέρνηση να εθνικοποιήσει τα ναυπηγεία και να δουλεύουν μόνο με το Ελληνικό ναυτικό.

ΤΕΛΟΓΛΟΥ

You said in your speech in the parliament you said, I’m taking the risk. There’s no risk for somebody that has no work at all, so I’m taking the risk. How could, taking this risk, or while taking this risk, you haven’t thought of maybe in a so complicated matter, like the Skaramagkas case, you should go on with the due diligence?

Στην ομιλία σας στην βουλή είχατε πει «παίρνω το ρίσκο». «Δεν υπάρχει ρίσκο για κάποιον που δεν έχει καμία δουλειά». «Γι’ αυτό θα πάρω το ρίσκο». Πώς λοιπόν όταν παίρνατε αυτό το ρίσκο, δεν σκεφθήκατε ότι σε μία τόσο σύνθετη υπόθεση όπως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ίσως θα έπρεπε να κάνετε τον απαραίτητο έλεγχο;

ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΣΑΦΑ

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Ναυπηγεία

There was a due diligence, and there were studies that were made, investigations that were made on our side, but as any venture you take risks, but you base your risks on certain elements that are sure. I cannot have any venture things more sure than representations from a government, than a contract that was ratified by law and other representations from a partner like Thyssen Krupp. So for me, it was enough, in order to take the risk to go into it, my risk being to be able to bring foreign contracts to Hellenic Shipyards. So I was ready to take this risk. Nevertheless, it was based on very solid elements, represented to me by a government. Now what happened to be afterwards was that those elements that were key to my decision to take the risk, did not materialize and showed that were not there.

Έγινε έλεγχος, και μελέτες έγιναν, και έρευνες από την πλευρά μας. Όπως σε κάθε εγχείρημα παίρνεις ρίσκα, πήραμε κι εμείς. Αλλά τα πήραμε βασισμένοι σε κάποια σίγουρα δεδομένα. Δεν θα μπορούσα να θεωρήσω τίποτα πιο σίγουρο από την παρουσίαση μιας κυβέρνησης, από ένα συμβόλαιο που έγινε νόμος του κράτους αλλά και την παρουσίαση ενός συνεταίρου σαν την ThyssenKrupp. Για μένα αυτά ήταν αρκετά ώστε να πάρα το ρίσκο, γιατί το μόνο ρίσκο για μένα θα ήταν να φέρω ξένα συμβόλαια στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Οπότε ήμουν έτοιμος για αυτό το ρίσκο. Παρόλα αυτά το ρίσκο ήταν βασισμένο σε πολύ σίγουρα στοιχεία που μου παρουσιάστηκαν από μία κυβέρνηση. Αυτό που συνέβη μετά ήταν ότι αυτά τα στοιχεία, που ήταν καίρια στην απόφασή μου να πάρω το ρίσκο, δεν υπήρξαν τελικά ποτέ.  

Και σήμερα, για ένα συμβόλαιο που μάλλον δεν έκανε καλή υπηρεσία ούτε στον ίδιο, ούτε στους εργαζόμενους αλλά ούτε και στο ελληνικό κράτος, ο Σάφα ζητά όχι μόνο όσα οι Έλληνες πολιτικοί του υποσχέθηκαν, αλλά και τα σπασμένα των δύο μόλις χρόνων που η εταιρία του βρίσκεται στην Ελλάδα.

ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΣΑΦΑ

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Ναυπηγεία

Now I look at it in a very simplistic way. Selling to foreign navies, implementing the two contracts, “Archimedes” and “Neptune”, for the additional workforce that you kept, there was additional work that was promised. And number three, to see how to deal with this huge claim that came from an organization that belongs to the government. The government to the ministry that was signatory of the take over documents. So, if all of this is resolved, and the time gap, two years later, is also taken into consideration, and taken into account, yes the thing can go again.

Βλέπω τα πράγματα πολύ απλά. Να πουλάμε σε ξένες χώρες, να τηρήσουμε τα συμβόλαια «Αρχιμήδης» και «Ποσειδών», για το επιπλέον προσωπικό που κρατήθηκε να υπάρξει η επιπλέον δουλειά που μας υποσχέθηκαν και τρίτον, να βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια αξίωση ενός κρατικού οργανισμού μιας κυβέρνησης και ενός υπουργείου που υπέγραψε τα έγγραφα μεταβίβασης. Αν λυθούν όλα αυτά και η περίοδος των δύο χρόνων ληφθεί υπόψη, ναι τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν ξανά.

ΤΕΛΟΓΛΟΥ

So if I understand right your parameters example, then if one parameter is missing in the new equation, then you either have to step off from the agreement with the Hellenic Republic or reduce your personnel?

Αν καταλαβαίνω τις παραμέτρους καλά, αν μία από αυτές λείψει, τότε είτε θα αποχωρήσετε από την συμφωνία με την Ελλάδα, είτε θα μειώσετε το προσωπικό σας;

ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΣΑΦΑ

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Ναυπηγεία

Absolutely, the parameters- If you want to talk about the work only, let’s put OSE aside the second, because OSE has nothing to do with employing people. Half of the shipyard is supposed to work for Hellenic Navy, for the submarines, and the rest of it, for an entering period, was supposed to get work from the Hellenic Navy, until foreign countries could come in. Now if you forget the Hellenic Navy, and say let’s forget the Hellenic navy, let’s try to arrange the EU. If the EU is fine, so everything is fine. No. Hellenic navy contracts have to be implemented the way they were agreed upon. Without changing anything. Because, there is nothing that can allow a party to say “I signed a contract, now I’m not happy with the contract and I want to change the terms, otherwise I will not pay”. I’m very sorry, this is blackmailing, while I see at the press that I’m accused of blackmailing. I don’t see where is the blackmailing HSY did. HSY paid its employees for over a year, not being paid under contracts that are signed with Hellenic Republic. Then afterwards, you cannot continue. You are not paid on the two contracts we had, you cannot sell to foreign navies, without additional contracts, and you cannot keep paying the shipyards. We cannot keep paying its stuff and employees for; I don’t know how many years, waiting for things to change.

Φυσικά. Αν θέλετε να μιλήσουμε μόνο για την δουλειά, ας βάλουμε στην άκρη τον ΟΣΕ προς στιγμή, επειδή ο ΟΣΕ δεν έχει να κάνει με τους εργαζόμενους. Το μισό ναυπηγείο υποτίθεται ότι δουλεύει για το Ελληνικό Ναυτικό, για τα υποβρύχια και το υπόλοιπο αρχικά θα έπαιρνε δουλειά από το Ελληνικό Ναυτικό μέχρι να έλθουν ξένα συμβόλαια. Τώρα αν ξεχάσουμε το Ελληνικό Ναυτικό, και ας πούμε ότι το ξεχνάμε και προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αν η Ε.Ε. είναι εντάξει, τότε όλα είναι εντάξει; Όχι. Τα συμβόλαια με το Ελληνικό Ναυτικό πρέπει να εφαρμοστούν όπως ακριβώς συμφωνήθηκαν. Χωρίς καμία αλλαγή. Δεν υπάρχει κάτι που να δικαιολογεί ένα μέρος (της συμφωνίας) να πει: «υπέγραψα ένα συμβόλαιο, τώρα δεν είμαι ευτυχισμένος με το συμβόλαιο και θέλω να αλλάξω τους όρους, αλλιώς δεν πληρώνω». Λυπάμαι πολύ, αυτό είναι εκβιασμός, παρόλο που ο τύπος με κατηγορεί ότι εγώ εκβιάζω. Δεν βλέπω που είναι ο εκβιασμός των ναυπηγείων. Τα Ελληνικά Ναυπηγεία πλήρωναν τους εργαζόμενούς τους για πάνω από ένα χρόνο αφού είχαν σταματήσει οι πληρωμές των συμβολαίων από το Ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί κανείς να συνεχίζει έτσι. Χωρίς να πληρώνεσαι για τα δύο συμβόλαια που είχες, χωρίς να μπορείς να πουλήσεις στο εξωτερικό,  χωρίς νέα συμβόλαια, δεν μπορείς να πληρώνεις τα ναυπηγεία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε προσωπικό και εργαζόμενους για δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, περιμένοντας να αλλάξουν τα πράγματα.

ΤΕΛΟΓΛΟΥ

You are a man that is experienced in doing business with states. How possible you think that except from the “Neptune” program that was additional to the submarines, that the Hellenic Republic being scared of the situation would be able to go on with additional contracts on other ships?

Είστε ένας επιχειρηματίας με εμπειρία σε κρατικές δουλειές. Πόσο πιθανό πιστεύετε ότι θα ήταν να προχωρήσει σε νέα συμβόλαια για νέα πλοία.

ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΣΑΦΑ

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Ναυπηγεία

Here again, its for the Hellenic government to decide what budget it can allocate for the Navy for maintenance, repair of naval ships and for new contracts. And accordingly, to sit and to discuss, what should be the parameter of the naval industry in Greece, according to this parameter.

Εδώ και πάλι πρέπει να αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση το ποσά μπορεί να διαθέσει για το ναυτικό, για συντήρηση και επισκευή πλοίων και για νέα συμβόλαια. Και ακολούθως να καθίσει και να συζητήσει ποιες θα πρέπει να είναι οι παράμετροι της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα σύμφωνα με αυτό.

Ο Ισκαντάρ Σάφα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Abu Dhabi MAR στην πρώτη του συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση μιλά στον Τάσο Τέλλογλου και τους Νέους Φακέλους. Ο μυστηριώδης Λιβανέζος επιχειρηματίας μιλά για πρώτη φορά για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τις σχέσεις του με το ελληνικό Δημόσιο και την απόφασή του να προσφύγει στην διεθνή διαιτησία.