Hans-Werner Sinn

Αναπαραγωγή του βίντεο
el
 • Τάσος Τέλλογλου
  Τάσος Τέλλογλου
  Κύριε καθηγητά, στην έκθεση σας αναφέρετε ότι η Ελλάδα θα γυρίσει πολύ δύσκολα το 2013 στις αγορές κεφαλαίου γιατί ;
 • Χανς Βέρνερ Ζιν
  Χανς Βέρνερ Ζινκαθηγητής Οικονομικών - σύμβουλος Γερμανικής Κυβέρνησης
  Η Ελλάδα έχει ένα χρέος που φτάνει το 140% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος . Το έλλειμμα της είναι της τάξεως του 10%. Αυτά τα νούμερα θα αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας η ανάπτυξη της υποχωρεί και για αυτό το λόγο η σχέση χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξάνατε. Είναι κατά συνεπεία δύσκολο για την Ελλάδα με αυτή τη πορεία να πείσει τις κεφαλαιαγορές ότι θα πάρουν τα λεφτά που της έχουν δανείσει πίσω. Αυτό εκφράζεται με πολύ υψηλά επιτόκια που πρέπει να προσφέρει η Ελλάδα στις αγορές πράγμα που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την αναχρηματoδότηση του χρέους της χώρας.
 • Τάσος Τέλλογλου
  Τάσος Τέλλογλου
  Πιστεύετε ότι ένας μόνιμος μηχανισμός στήριξης υπερχρεωμένων κρατών της ΕΈ πρέπει να αντικαταστήσει το σημερινό προσωρινό που βοηθάει Ελλάδα και Ιρλανδία;
 • Χανς Βέρνερ Ζιν
  Χανς Βέρνερ Ζινκαθηγητής Οικονομικών - σύμβουλος Γερμανικής Κυβέρνησης
  Ναι, νομίζω πως ναι. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε ξαφνικά το 2013, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Η ίδια η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις πρέπει να αυξήσει τους φόρους για να σταθεροποιήσει τον προϋπολογισμό της και στην συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο μηχανισμό αντιμετώπισης της κρίσης στην Ευρώπη που θα δώσει μια νέα ευκαιρία στην Ελλάδα. Μπορούμε να φανταστούμε ότι μελλοντικά στην Ευρώπη θα υπάρξουν τίτλοι κρατών, δηλαδή ομόλογα, που θα έχουν συγκεκριμένες ρήτρες και που θα είναι διατυπωμένα έτσι ώστε αν μια χώρα μέλος περιέλθει σε δυσκολία πληρωμών οι επενδυτές θα πρέπει να δεχτούν ότι θα χάσουν ένα μέρος από τις απαιτήσεις τους.
 • Τάσος Τέλλογλου
  Τάσος Τέλλογλου
  Αλλά ποιος θα αγοράσει ομόλογα χωρών όταν ξέρει ότι θα πάρει μόνο το 60% της αξίας τους;
 • Χανς Βέρνερ Ζιν
  Χανς Βέρνερ Ζινκαθηγητής Οικονομικών - σύμβουλος Γερμανικής Κυβέρνησης
  Εάν κάποιος δανείζει σήμερα την Ελλάδα και υπάρχει διαφορά σε σχέση με το επιτόκιο δανεισμού των δεκαετών γερμανικών ομολόγων ύψους 4,8% αυτό θα ήταν υπέρ αρκετό για αυτόν. Ακόμα και αν είναι βέβαιος ότι θα χάσει το 40% ή και παραπάνω, αυτό δεν το περιμένει κανείς ως φυσικό γεγονός αλλά εύχεται και ελπίζει να βρει το δρόμο πίσω στις αγορές. Μικρότερες αυξήσεις των επιτοκίων σε σχέση με τα δεκαετή γερμανικά ομόλογα θα του έφταναν.
 • Τάσος Τέλλογλου
  Τάσος Τέλλογλου
  Κάτοχοι ελληνικών ομολόγων είναι οι ελληνικές τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Ένα «κούρεμα» τους σημαίνει ότι θα χάσουν χρήματα και θα ξανα-χρειαστούν το κράτους για να πληρώσουν συντάξεις. Πώς θα αποφύγουν αυτή την εξέλιξη;
 • Χανς Βέρνερ Ζιν
  Χανς Βέρνερ Ζινκαθηγητής Οικονομικών - σύμβουλος Γερμανικής Κυβέρνησης
  Αυτό δεν μπορούν να το αποφύγουν αλλά αυτά τα ομόλογα έχουν πουληθεί και στο εξωτερικό. Από το σύνολο του χρέους σας το 40% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι σε ελληνικά χέρια και το 100% σε χέρια αλλοδαπών. Πρέπει να πείσετε λοιπόν τους ξένους να συνεχίσουν να σας δανείζουν και αυτό είναι δύσκολο, για αυτό πρέπει να σας βοηθήσει η ευρωπαϊκή οικογένεια και να εγγυηθεί για αυτούς τους επενδυτές.
 • Τάσος Τέλλογλου
  Τάσος Τέλλογλου
  Αν μετά το 2013 η Ελλάδα δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που ανέλαβε θα παρέμεβει ο νέος μηχανισμός της Ευρώπης;
 • Χανς Βέρνερ Ζιν
  Χανς Βέρνερ Ζινκαθηγητής Οικονομικών - σύμβουλος Γερμανικής Κυβέρνησης
  Ναι αλλά μετά από ένα κούρεμα. Εάν η Ελλάδα εκδώσει καινούργια ομόλογα που θα αντικαστήσουν τα παλιά και δεν είναι σε θέση στη λήξη τους να τα πληρώσει θα έρθει πρώτα το κούρεμα, δηλαδή οι επενδυτές θα πρέπει να αποδεχθούν μια απώλεια στις επενδύσεις τους maximum 50%. Σήμερα η αγορά κάνει αυτό το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων κατά 30-35% . Στη συνέχεια η Ελλάδα θα πρέπει να εκδώσει νέα ομόλογα στη θέση των παλιών οι πιστωτές θα πρέπει να ικανοποιηθούν με νέα ομόλογα αντί με χρήματα και αυτά τα ομόλογα θα τα εγγυηθεί στο 80% της αξίας τους ο νέος οργανισμός ευρωπαϊκής στήριξης.
 • Τάσος Τέλλογλου
  Τάσος Τέλλογλου
  Έχετε δηλώσει ότι "η ελληνική τραγωδία δεν έχει εύκολη κάθαρση" και ότι "η λύση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα εμφύλιο πόλεμο". Έχετε όντως πει έτσι;
 • Χανς Βέρνερ Ζιν
  Χανς Βέρνερ Ζινκαθηγητής Οικονομικών - σύμβουλος Γερμανικής Κυβέρνησης
  Όχι η λύση αλλά το αντίθετο μιας λύσης. Είναι βέβαιο ότι αν επιβάλουμε στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα λιτότητας που οδηγήσει μισθούς και τιμές να πέσουν κατά 20-30% ώστε να συμπιεστούν οι εισαγωγές θα υπονομευθεί η σταθερότητα αυτής της χώρας. Εκεί είπα ότι μια τέτοια πορεία θα οδηγούσε την χώρα στο χείλος του εμφυλίου πολέμου και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή αυτή η πορεία.
 • Τάσος Τέλλογλου
  Τάσος Τέλλογλου
  Παρόλα αυτά στην έκθεση σας περιγράφετε μια τέτοια πορεία και μιλάτε για εσωτερική υποτίμηση…
 • Χανς Βέρνερ Ζιν
  Χανς Βέρνερ Ζινκαθηγητής Οικονομικών - σύμβουλος Γερμανικής Κυβέρνησης
  Η Ελλάδα έχει 11% έλλειμμα του εμπορικού της ισοζυγίου 11% είναι μεγαλύτερη η αξία των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές της και αυτό το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Αν οι χρηματαγορές αρνούνται να το χρηματοδοτήσουν τότε πρέπει να κάνουμε δώρα οι υπόλοιπες χώρες. Αυτός είναι ο πρώτος λογικός δρόμος. Η δεύτερη εναλλακτική είναι η Ελλάδα να γίνει φθηνότερη να κάνει εσωτερική υποτίμηση παραμένοντας στο ευρώ για να μειωθούν οι εισαγωγές στο ύψος των εξαγωγών, με το να γίνει η χώρα φθηνότερη μπορεί να τονωθούν και οι εξαγωγές ή να έρχονται περισσότεροι τουρίστες επειδή η χώρα θα είναι φθηνότερη. Ο τρίτος δρόμος είναι ένας δρόμος που θεωρητικά και λογικά είναι η Ελλάδα να εγκαταλείψει το ευρώ και να υποτιμήσει. Αλλά και αυτό είναι πολύ προβληματικό διότι ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγήσει σε έφοδο στις τράπεζες οι άνθρωποι θα σηκώνανε αμέσως τα λεφτά τους από τις τράπεζες και οι τράπεζες θα χρεοκοπούσαν. Αυτοί είναι οι τρεις δρόμοι για να ξεπεραστεί η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της χώρας. Άλλοι δρόμοι δεν υπάρχουν.
 • Τάσος Τέλλογλου
  Τάσος Τέλλογλου
  Αν συγκρίνουμε την εναλλακτική της εξόδου από το ευρώ με την εναλλακτική της εσωτερικής υποτίμησης, η έξοδος από το ευρώ θα προκαλούσε πρόσθετη επιβάρυνση καθώς η χώρα θα εξακολουθούσε να έχει χρέη σε ευρώ, αλλά θα παρήγαγε ΑΕΠ σε δραχμές
 • Χανς Βέρνερ Ζιν
  Χανς Βέρνερ Ζινκαθηγητής Οικονομικών - σύμβουλος Γερμανικής Κυβέρνησης
  Φυσικά τα χρέη αυξάνονται με σχετικά γρηγορότερο ρυθμό σε σχέση με το εθνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που εκφράζεται σε δραχμές. Αλλά αυτό δεν κάνει διαφορά σε σχέση με μια εσωτερική υποτίμηση, πρόκειται στη ουσία για την ίδια διαδικασία. Αν η Ελλάδα γινόταν φθηνότερη με περικοπή μισθών και τιμών κατά 20 έως 30% τότε πάλι τα χρέη σε σχέση με το υποτιμημένο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα χτυπούσαν το ταβάνι πρόκειται για την ίδια περίπτωση δεν υπάρχει διαφορά. Μια διαφορά θα εμφανιστεί όμως σε σχέση με την επιβάρυνση της πραγματικής οικονομίας και των τραπεζών. Για παράδειγμα αν μειωθούν οι αποδοχές και οι τιμές τότε τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων απέναντι στις τράπεζες θα υποτιμηθούν.
 • Τάσος Τέλλογλου
  Τάσος Τέλλογλου
  Γιατί απορρίπτετε την έκδοση ευρωομολόγου και την αγορά κρατικών ομολόγων των υπερχρεωμένων χωρών από τον μόνιμο μηχανισμό μετά το 2013;
 • Χανς Βέρνερ Ζιν
  Χανς Βέρνερ Ζινκαθηγητής Οικονομικών - σύμβουλος Γερμανικής Κυβέρνησης
  Αυτό θα σήμαινε μια από κοινού ανάληψη του χρέους των κρατών από στην Ευρώπη τότε η κάθε χώρα θα είναι υπόλογη για τα χρέη μιας άλλης χώρας κι αυτό αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση για να συμπεριφέροντε όλοι αγνοώντας τον εθνικό κίνδυνο. Οι χώρες θα συνεχίσουν να χρεώνονται όχι ότι το ελληνικό κράτος ήταν μετρημένο πριν από την κρίση υπήρχε σπάταλη των χρημάτων και κι αυτό θα συνεχιζόταν με μείωση της πιθανότητας να πληρώσει η Ελλάδα τα χρέη της. Τα βάρη δηλαδή από την κατανάλωση του παρελθόντος θα μοιράζονταν σε άλλους στην κοινότητα των κρατών της Ευρώπης και μια τέτοια Ευρώπη που δουλεύει με ευρωομόλογα δεν θα λειτουργούσε. Μια Ευρώπη που ισοπεδώνει τα σπρεντς των επιτοκίων ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των κρατών οδηγεί στην υπερχρέωση και στο πνίξιμο όλων μας στο τέλμα των χρεών.
 • Τάσος Τέλλογλου
  Τάσος Τέλλογλου
  Έχετε πει ότι ο μηχανισμός διάσωσης της Ελλάδας δημιουργήθηκε για να σωθούν οι γαλλικές τράπεζες, που κατείχαν ελληνικά ομόλογα αξίας ύψους 55 δις ευρώ. Γιατί το είπατε αυτό;
 • Χανς Βέρνερ Ζιν
  Χανς Βέρνερ Ζινκαθηγητής Οικονομικών - σύμβουλος Γερμανικής Κυβέρνησης
  Γιατί έτσι είναι. Η έκθεση των γαλλικών τραπεζών σε σχέση με ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας σε ομόλογο χωρών της περιφέρειας που περνάνε κρίση είναι διπλάσια από αυτή των γερμανικών τραπεζών αλλά και οι γερμανικές τράπεζες είχαν ένα συμφέρον για τη δημιουργία αυτού του πακέτου. Οι πιστωτές θέλουν πάντα να πληρώνουν φορολογούμενους όταν δεν μπορεί να πληρώσει κανένας άλλος και να τους διασφαλίζει ότι θα πάρουν τα λεφτά τους. Η ευχή των πιστωτών όμως σε αυτή τη περίπτωση του τραπεζικού ζητήματος της Ευρώπης δεν μπορεί να αποτελέσει το μέτρο για τις αποφάσεις της πολιτικής.

Σχόλιο

 • le_xait
  einai dinaton na doume tin doume tin ekpompi xoris tin metafrasi sta ellinika. tha ithela na tin do me germanous filous pou den milane ellinika. thanx
 • j
  θα συμφωνησω ...επρεπε να εχει απλα subtitles ...:)
 • Ευθυμίου Ιωάννης
  Πέρα από το τρομερό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι εκπομπές αυτές (δυσκολεύουν τον ύπνο μου!!!) έχω να παρατηρήσω ότι δεν βρίσκω καλή ιδέα να μην υποτιτλίζονται οι συνεντεύξεις αλλά να υπάρχει φωνητικη μετάφραση.Χάνεται η πρωτότυπη εκφορά του λόγου του συνεντευξιαζόμενου. Ξενίζει πολύ ενοχλητικά.

Προσθέστε το σχόλιό σαςΕίναι ίσως ο πιο διάσημος Γερμανός οικονομολόγος και θεωρείται ο γκουρού της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Ινστιτούτου Ιfo του Μονάχου Hans-Werner Sinn είναι ο Ευρωπαίος που φέρεται να δήλωσε ότι το τέλος της Ελληνικής οικονομικής κρίσης θα σηματοδοτηθεί από έναν εμφύλιο. Ο Τάσος Τέλλογλου συναντά τον Hans-Werner Sinn στην Γερμανία σε μία αποκλειστική συνέντευξη για την ελληνική τηλεόραση, όπου μιλά για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Οικονομίας.