Τα σχολεία στα Σκόπια

Περιγραφή θέματος

Στις 16 Νοεμβρίου του 2004 ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ προέβαλαν ένα ρεπορτάζ για το τι διδάσκονται οι μαθητές στα γυμνάσια των Σκοπίων.  Η Σοφία Παπαϊωάννου που είχε ταξιδέψει μέχρι τα Σκόπια είχε μιλήσει τότε με μαθητές και καθηγητές σε γυμνάσιο της πόλης διαπιστώνοντας ότι οι περισσότεροι δεν γνώριζαν καν που τελειώνει γεωγραφικά η χώρα τους.