Υποβρύχιο Παπανικολής

Περιγραφή θέματος

Η Σοφία Παπαϊωάννου αναζητά απαντήσεις στο ερώτημα γιατί η Ελλάδα δεν έχει παραλάβει το υποβρύχιο Παπανικολής που κατασκευάζεται στην Γερμανία αλλά και τα τρία υποβρύχια της ίδιας γερμανικής εταιρίας που ναυπηγούνται στον Σκαραμαγκά. Ψάχνοντας την αρχή της ιστορίας, «ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ» αποκαλύπτουν για ποιο λόγο η Ελλάδα έχει πληρώσει 1,4 δις ευρώ από το 2000, οπότε και παράγγειλε το υποβρύχιο. Η Σοφία Παπαϊωάννου συναντά σε μία αποκλειστική συνέντευξη τον άνθρωπο που θα βάλει την υπογραφή του για το υποβρύχιο αλλά και τον άνθρωπο που διαπίστωσε πρώτος τα προβλήματά του.

Η Σοφία Παπαϊωάννου αναζητά απαντήσεις στο ερώτημα γιατί η Ελλάδα δεν έχει παραλάβει το υποβρύχιο Παπανικολής που κατασκευάζεται στην Γερμανία αλλά και τα τρία υποβρύχια της ίδιας γερμανικής εταιρίας που ναυπηγούνται στον Σκαραμαγκά. Ψάχνοντας την αρχή της ιστορίας, «ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ» αποκαλύπτουν για ποιο λόγο η Ελλάδα έχει πληρώσει 1,4 δις ευρώ από το 2000, οπότε και παράγγειλε το υποβρύχιο. Η Σοφία Παπαϊωάννου συναντά σε μία αποκλειστική συνέντευξη τον άνθρωπο που θα βάλει την υπογραφή του για το υποβρύχιο αλλά και τον άνθρωπο που διαπίστωσε πρώτος τα προβλήματά του.